Corona

Het Corona virus brengt zware tijden met zich mee voor bijna alle bedrijven in Nederland en daarbuiten. Door de steeds strenger wordende regelgeving, zoals het sluiten van de horeca, het afgelasten van beurzen, tentoonstellingen en concerten en lagere productiviteit door ziekte van werknemers, beginnen de gevolgen in vele sectoren voelbaar te worden. Vliegtuigmaatschappijen, horeca en groothandels, wasserijen, bloemengroothandels, autodealers en rijscholen, Retailers in bijna alle segmenten, standbouwers, land- en tuinbouwers, kerstpakketten leveranciers, cateringbedrijven: de lijst van bedrijven die de pijn voelen groeit dagelijks. Ook toeleveranciers krijgen hier steeds meer mee te maken. De mogelijkheid om personeel in deeltijd WW te laten werken is een welkome ondersteuning, het biedt in ieder geval verlichting van de lasten, de vaste lasten wel te verstaan. Het grootste probleem voor veel bedrijven zal een dalende of zelfs stagnerende omzet zijn. Geen omzet betekent geen inkomsten, terwijl de vaste lasten doorlopen. Het personeel vormt voor veel bedrijven een zware vaste last, maar niet de enige. Doorlopende leasecontracten van machines, inventaris, auto’s en andere bedrijfsmiddelen zullen toch betaald moeten worden. Bedrijven met hoge vaste lasten zullen de pijn het sterkst voelen. Schulden lopen op Het saneren van schulden via een crediteurenakkoord of surseance van betaling is een manier om een faillissement te voorkomen. De vraag is of dit werkt in deze Corona situatie. De problemen spelen zich bij het Coronavirus steeds af binnen een gehele branche dus alle partijen (klanten, leveranciers) hebben het moeilijk, ook de concurrentie. Het vragen om in deze situatie een afkoop van de schuld te aanvaarden zal voor veel bedrijven een lastige zijn, want ook zij hebben het moeilijk. En indien een sanering wel zou lukken stapelen de schulden snel weer op zolang het Coronavirus er is. Een kortstondige oplossing dus, die wellicht meer schade aanricht dan goed doet. De huidige situatie komt teneinde, maar hoelang gaat dit duren? Hoelang kan een factuur blijven openstaan? Zij die weinig vet op de botten hebben zullen snel verhongeren. De meeste bedrijven schorten hun betalingen al sterk op met de kans op een sneeuwbaleffect. Het niet betalen van een factuur betekent in deze crisis zeker geen onwil, maar overmacht. Maar als een bedrijf met een positief werkkapitaal ten onder gaat, omdat de debiteuren niet betalen dan is er wel iets heel bijzonders aan de hand. Het inzetten van incassomaatregelen kan dan eigenlijk niet achterwege blijven, het wordt dan pompen of verzuipen. Is dit verstandig? : hele branches kunnen hierin worden meegetrokken.

Aanvraag eigen faillissement

De rechtbanken zijn gesloten maar insolventiezaken worden als urgent beschouwd en dus behandeld. Een faillissement ontstaat omdat een bedrijf niet meer aan haar schulden kan voldoen; voor vele bedrijven zal dit binnenkort het geval zijn. De aanvraag van het eigen faillissement is het laatste wat een ondernemer wil doen. Anderzijds biedt een doorstart dan vaak prachtige kansen om het bedrijf weer voort te zetten. Een van de grote voordelen is het ontslag van het personeel, opzegging van de lopende overeenkomsten en koop van de activa sterk beneden de (markt)waarde. De doorstarter is vrij in de keuze welke van deze over te nemen. De doorgestarte onderneming kan hierdoor in afgeslankte vorm verder. Voor ondernemers die door willen gaan op dezelfde locatie en na de Coronacrisis weer op dezelfde schaal brengt het ontslag van personeel dan slechts tijdelijk  verlichting. Deze last van te zware personeelskosten wordt namelijk al door het UWV met (deeltijd) WW verlicht. Een doorstart door de huidige ondernemer biedt dan weinig voordelen. De kans dat de WW-regeling na een doorstart geldt is heel klein omdat de omzetdaling niet kan worden aangetoond. Het selectief aannemen van personeel is dan de beste optie; het laten werken in deeltijd WW in een going concern situatie is veiliger. De eigen faillissementsaanvraag zal in deze tijd dan ook veelal leiden tot het einde van het bedrijf, in ieder geval niet tot een doorstart door de ondernemer.

Kansen om door te starten

In veel doorstarts is de (oud)ondernemer in het voordeel door de kennis van de organisatie. In deze zware tijd zullen de meeste ondernemers kiezen om geld bij te storten in het vertrouwen dat de problemen tijdelijk zijn. De afweging of dit geld naar de zee dragen is zal niet zo snel spelen, maar als de crisis langer duurt (en daar begint het steeds meer naar uit te zien) en de verliezen beginnen op te lopen zullen faillissementen onvermijdelijk zijn. Zij met vet op de botten hebben de langste adem. Voor strategische kopers kan een doorstart zeer aantrekkelijk zijn, zeker indien het faillissement door overmacht is ontstaan en dit zal in veel gevallen en in deze tijd zo zijn. De kans dat de omzet weer op gang komt na de crisis is zeer aannemelijk. Een volledige doorstart zal de onderneming na de crisis weer snel op het oude niveau kunnen brengen en de verliezen vanuit de crisis blijven achter in het faillissement. Slank doorstarten kan en verlaagt de cash-out maar beperkt het potentieel.