Wat is een surseance van betaling?

Wat is een surseance van betaling?

Surseance van betaling betekent uitstel van betaling. Door middel van een surseance kan een onderneming schuldeisers van zich af houden. Deze periode duurt in eerste instantie maximaal twee maanden. Gedurende deze periode heeft de onderneming de tijd om orde op zaken te stellen en met een betalingsvoorstel (het crediteurenakkoord) te komen. In tegenstelling tot een ‘’gewoon’’ crediteurenakkoord is er geen unanimiteit van de schuldeisers nodig is, maar slechts een meerderheid. Het voordeel van deze constructie is dat één partij niet individueel het akkoord voorstel kan tegenhouden. Dit betekent niet dat de onderneming in surseance niets meer hoeft te betalen. Het uitstel geldt voor de schulden die ten tijde van de verlening van de surseance al bestonden. De betaling van nieuwe schulden, die ontstaan na het surseance tijdstip, vallen niet onder de surseance. Dit zijn bijvoorbeeld lonen van werknemers, huurbetalingen, leveranciersbetalingen, bewindvoerderskosten, etc. Het is van belang dat voor deze betalingen voldoende cash aanwezig is, want anders wordt de surseance direct beëindigd en omgezet in een faillissement.

De surseance geldt overigens niet voor alle schuldeisers maar alleen concurrente crediteuren. De preferente crediteuren zoals de Belastingdienst en het UWV en Separatisten vallen er niet onder. Separatisten zijn schuldeisers met een zekerheidsrecht zoals een pand- of hypotheekrecht, meestal de bank.