Kansen voor een doorstart

Kansen voor een doorstart

Een surseance van betaling is een beschermingsconstructie om schuldeisers tijdelijk op afstand te houden. Dat dit niet voor alle schuldeisers geldt en ook niet voor de nieuwe schulden is dikwijls een valkuil. Ondernemers die onvoorbereid, in een waan van paniek, een surseance aanvragen komen vaak van een koude kermis thuis. Veel surseances worden binnen enkele dagen omgezet in een faillissement.

Het volgen van de nieuwe surseances biedt voor kopers en doorstarters kansen. Een surseance slaagt alleen met een gedegen plan van aanpak, maar nog belangrijkers met voldoende cash. Dit laatste is vaak het probleem. Een strategische koper maar zeker ook investeerders kunnen tijdens de surseance en bij voorkeur direct na de uitspraak, hun overname interesse kenbaar maken aan de ondernemer of de bewindvoerder. De ondernemer zal hier wat gereserveerd tegenover staan zeker als het de concurrent betreft; de bewindvoerder kijkt meer naar de haalbaarheid en de positie van de crediteuren. Een kapitaalinjectie in ruil voor aandelen is dan een prachtige kans om het bedrijf (deels) over te nemen en wellicht voor de ondernemer het enige houvast om niet failliet te gaan. Beiden kunnen hier voordeel bij hebben.

Het volgen van de uitgesproken surseances geeft geïnteresseerde doorstarters een beter beeld van wat mogelijk komen gaat. Sommige surseances slagen, maar de meeste, zeker in deze Coronatijd, zullen snel worden omgezet in een faillissement. De bewindvoerder wordt dan vaak de curator. Zowel de doorstarter als de curator hebben dan enige tijd gehad om zich voor te bereiden en dat is al het halve werk.