Het faillissement

Het faillissement

Een faillissement is een algeheel beslag op het vermogen van de failliete onderneming. In feite wordt door een overheidsorgaan (de rechtbank) bepaald dat het voortzetten van de activiteiten niet tot hogere financiële schade mag leiden. Het gevolg is dat beslag wordt gelegd op de gehele onderneming ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Door de rechtbank wordt een curator aangesteld die het bestuur van de onderneming overneemt. De bestuurder van de rechtspersoon (de failliet) verliest de beschikking en het beheer over zijn vermogen vanaf 0:00 uur op de dag van de faillissementsuitspraak. Hij mag niet langer handelen uit naam van de onderneming. De curator voert vanaf dat moment het bestuur en is de enige die nog beslissingen kan nemen. Het handelen van de curator staat onder toezicht van een rechter-commissaris. De curator kan echter zelfstandig handelen en heeft voor bepaalde beslissingen de toestemming van de rechter-commissaris nodig, bijvoorbeeld voor de verkoop van activa of het laten doordraaien van de onderneming.

 

De faillissementsaanvraag

Een faillissement kan worden aangevraagd door de onderneming zelf of door een of meerdere schuldeisers. Indien een onderneming het eigen faillissement aanvraagt dan dient dit te gebeuren als besluit door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Voor het indienen van een eigen faillissementsaanvraag is geen advocaat nodig. De eigen aanvraag wordt direct op de eerstvolgende zitting van de faillissementskamer behandeld en uitgesproken.

Indien een schuldeiser het faillissement aanvraagt dan dient dit door een advocaat te gebeuren. De behandeling is binnen 6 weken. De schuldeiser dient bij de rechtbank aan te tonen dat de onderneming gestopt is met betalen en meerdere schuldeisers onbetaald blijven. Dit toont de schuldeiser aan door het feit dat zijn factuur onbetaald blijft en minimaal die van één andere schuldeiser. Maar let op: dit kan zonder medewerking van de schuldeiser wiens vordering wordt gebruikt.