Corona

Corona

Het Corona virus brengt zware tijden met zich mee voor bijna alle bedrijven in Nederland en daarbuiten. Door de steeds strenger wordende regelgeving, zoals het sluiten van de horeca, het afgelasten van beurzen, tentoonstellingen en concerten en lagere productiviteit door ziekte van werknemers, beginnen de gevolgen in vele sectoren voelbaar te worden. Vliegtuigmaatschappijen, horeca en groothandels, wasserijen, bloemengroothandels, autodealers en rijscholen, Retailers in bijna alle segmenten, standbouwers, land- en tuinbouwers, kerstpakketten leveranciers, cateringbedrijven: de lijst van bedrijven die de pijn voelen groeit dagelijks. Ook toeleveranciers krijgen hier steeds meer mee te maken.

De mogelijkheid om personeel in deeltijd WW te laten werken is een welkome ondersteuning, het biedt in ieder geval verlichting van de lasten, de vaste lasten wel te verstaan. Het grootste probleem voor veel bedrijven zal een dalende of zelfs stagnerende omzet zijn. Geen omzet betekent geen inkomsten, terwijl de vaste lasten doorlopen. Het personeel vormt voor veel bedrijven een zware vaste last, maar niet de enige. Doorlopende leasecontracten van machines, inventaris, auto’s en andere bedrijfsmiddelen zullen toch betaald moeten worden. Bedrijven met hoge vaste lasten zullen de pijn het sterkst voelen.

Schulden lopen op Het saneren van schulden via een crediteurenakkoord of surseance van betaling is een manier om een faillissement te voorkomen. De vraag is of dit werkt in deze Corona situatie. De problemen spelen zich bij het Coronavirus steeds af binnen een gehele branche dus alle partijen (klanten, leveranciers) hebben het moeilijk, ook de concurrentie. Het vragen om in deze situatie een afkoop van de schuld te aanvaarden zal voor veel bedrijven een lastige zijn, want ook zij hebben het moeilijk. En indien een sanering wel zou lukken stapelen de schulden snel weer op zolang het Coronavirus er is. Een kortstondige oplossing dus, die wellicht meer schade aanricht dan goed doet.

De huidige situatie komt teneinde, maar hoelang gaat dit duren? Hoelang kan een factuur blijven openstaan? Zij die weinig vet op de botten hebben zullen snel verhongeren. De meeste bedrijven schorten hun betalingen al sterk op met de kans op een sneeuwbaleffect. Het niet betalen van een factuur betekent in deze crisis zeker geen onwil, maar overmacht. Maar als een bedrijf met een positief werkkapitaal ten onder gaat, omdat de debiteuren niet betalen dan is er wel iets heel bijzonders aan de hand. Het inzetten van incassomaatregelen kan dan eigenlijk niet achterwege blijven, het wordt dan pompen of verzuipen. Is dit verstandig? : hele branches kunnen hierin worden meegetrokken.