Aanvraag eigen faillissement

Aanvraag eigen faillissement

De rechtbanken zijn gesloten maar insolventiezaken worden als urgent beschouwd en dus behandeld. Een faillissement ontstaat omdat een bedrijf niet meer aan haar schulden kan voldoen; voor vele bedrijven zal dit binnenkort het geval zijn. De aanvraag van het eigen faillissement is het laatste wat een ondernemer wil doen. Anderzijds biedt een doorstart dan vaak prachtige kansen om het bedrijf weer voort te zetten. Een van de grote voordelen is het ontslag van het personeel, opzegging van de lopende overeenkomsten en koop van de activa sterk beneden de (markt)waarde. De doorstarter is vrij in de keuze welke van deze over te nemen. De doorgestarte onderneming kan hierdoor in afgeslankte vorm verder. Voor ondernemers die door willen gaan op dezelfde locatie en na de Coronacrisis weer op dezelfde schaal brengt het ontslag van personeel dan slechts tijdelijk  verlichting. Deze last van te zware personeelskosten wordt namelijk al door het UWV met (deeltijd) WW verlicht. Een doorstart door de huidige ondernemer biedt dan weinig voordelen.

De kans dat de WW-regeling na een doorstart geldt is heel klein omdat de omzetdaling niet kan worden aangetoond. Het selectief aannemen van personeel is dan de beste optie; het laten werken in deeltijd WW in een going concern situatie is veiliger. De eigen faillissementsaanvraag zal in deze tijd dan ook veelal leiden tot het einde van het bedrijf, in ieder geval niet tot een doorstart door de ondernemer.